STARTER & ONDERNEMING

Rachid Azaoum – Laureaat

Rachid is opgegroeid in een arbeidersfamilie. Tijdens zijn marketing-studies is hij als jobstudent bij Quick beginnen werken en heeft sindsdien het bedrijf niet meer verlaten. Hij bezit nu drie concessies waar hij 140 jonge Brusselaars tewerkstelt en laat evolueren.

Abdelali Borak

Met zijn ondernemingszin heeft Abdelali Borak zich heel natuurlijk in het ondernemerschap gelanceerd. Zijn keten ZAZ met 12 winkels profileert zich met succes op de markt van de modeschoenen. Hij is tevens voorzitter van de legendarische voetbalclub ‘L’Union St Gilloise’, die heropleeft dankzij deze “kleine Belg” van vreemde afkomst.

Hinde Boulbayem

Hinde heeft Sumy opgericht; haar eigen logistiek bedrijf met 22 werknemers. Zij ontwikkelt voor haar klanten goedkopere, meer ecologische en meer verantwoordelijke vervoersoplossingen dankzij het principe van kringloopeconomie. Wanneer men de mobiliteitsuitdagingen in Brussel overweegt, kan men niet ontkennen dat dit een echt pluspunt is.

KUNST & CULTUUR

Ismaël Saïd – Laureaat

Ismaël Saïdi is altijd even standvastig in zijn engagementen. Doorheen het gesproken woord, het theater, de bioscoop, zet hij zich er met humor en emotie voor in dat men “moslims van bij ons” een andere blik toewerpt dan die van vooroordelen en bekrompenheid.

Mourad Boucif

Mourad Boucif is een gevoelige filmregisseur die zich heeft laten vormen in de school van verenigingen en later ook NGO’s om uitdrukkingen van sociale in- of uitsluiting vast te kunnen leggen. Zijn laatste film « les hommes d’Argile » (mensen uit klei) gaat over het verband tussen iemands lot en zijn of haar afkomst.

Abdel Nasser

Terwijl hij nog in een bank werkte, heeft Abdel Nasser samengewerkt met de toneelgroep Ras-El Hanout voor het toneelstuk “381 dagen”. Daarna heeft hij samen met zijn vrienden de ‘Bxl Stand up Comedy Club’ in het leven geroepen. Nu staat hij alleen op het podium met zijn one man show « Se marier à tout prix » (trouwen tegen elke prijs).

VROUW VAN HET JAAR

Fatima Marzeouki – Laureaat

Fatima is bekend als coach van ‘Junior MasterChef’. Maar ook dankzij haar restaurants ‘El Warda’ en ‘Bizanaat’ te Antwerpen. Ze heeft vier kookboeken geschreven en organiseert workshops over de Arabische keuken. In het voorjaar zal ze haar eigen kruidenlijn lanceren bij de firma Verstegen.

Safia Kessas

Haar reportage « le Djihad des mères » (de Djihad van de moeders) heeft veel stof doen opwaaien en heeft nogmaals haar vermogen tot empathie in de verf gezet… Safia gaat mensen zonder dogmatisme tegemoet. Haar bedoeling is duidelijk te maken wat haar naasten bezielt in hun confrontatie met de tegenslagen van het leven.

Malika Attar

Malika is half Magrebijns en half Hongaars – en dus echt Belgisch. Zij presenteert het programma « devoirs d’Enquête » (onderzoeksdaden) voor de RTBF waar ze ook reporter is. Voor haar moet het beroep van journalist steeds een menselijk aspect behouden, zelfs wanneer het om moeilijke onderwerpen gaat.

ADVOCAAT & RECHTEN

Sarah Benzidi – Laureaat

Sarah Benzidi beheert debedrijfs dossiers in een internationaalzaken advocat en kantoor, maar ze is ook geëngageerd op pedagogisch vlak als assistente rechtsgeschiedenis aan de VUB. « Dat is voor mij een prachtige manier om ook anderen met mijn passie te inspireren », zegt ze.

Leila Tazribine

Leila Tazribine, is de enige advocate van Marokkaanse afkomst aan de balie van Charleroi en ze vindt het belangrijk dicht bij haar cliënten te staan. Ze doet een oproep aan al haar toekomstige confraters niet te aarzelen in Wallonië carrière te willen maken.

El Jaouhari Fatima

Fatima El Jaouhari is sinds 2003 advocate aan de Nederlandstalige balie van Brussel. Ze heeft zich gespecialiseerd met een “Master of Law in economisch recht”. Haar kennis van het handelsrecht doet wonderen in de zakenwereld en in de vastgoedsector van de gezondheidszorg.

GENEESKUNDE

Rachid Briki – Laureaat

Sinds hij geliefden heeft zien strijden tegen ziekte, heeft Rachid Briki altijd het lijden van anderen willen verzachten. Hij is een genereuze arts en zeer toegewijd aan zijn patiënten. Heden ten dage is hij één van onze meest briljante cardiologen en geniet hij internationale erkenning.

Khadija Guerti

Khadija heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen en heeft zich gespecialiseerd in klinische biologie. Zij is bekend voor haar studies over allergieën, auto-immuunziekten en scheikunde der proteïnen. Ze is moeder van twee kinderen en werkt momenteel aan het behalen van haar doctoraat.

Naima Deggouj

Haar moeder, die een briljante leerlinge was, heeft haar studies nooit kunnen afmaken. Maar ze heeft haar dochters wel de smaak voor uitmuntendheid meegegeven. Naima Deggouj is een internationaal erkend en gewaardeerd NKO- specialiste geworden. Ze is zeer geëngageerd bij de jongeren om hen haar motivatie over te brengen.

SPORTMAN/VROUW VAN HET JAAR

Mohamed Boulef – Laureaat

Mohamed is zo sterk gehecht aan Molenbeek waar hij geboren is dat hij er zijn eigen sportlokaal voor Thaiboksen heeft geopend om jongeren te helpen zichzelf te ontplooien. Als wereldkampioen denkt hij reeds aan een nieuwe uitdaging: de confrontatie met de beduchte Chinese kampioenen.

Jaouad Achab

Jaouad heeft in 2014 de Europese Taekwondo-medaille bemachtigd en is in wereldkampioen geworden. Hij maakt deel uit van de grote liefhebbers voor de Olympische Spelen in Rio. Dankzij zijn trofeeën enerzijds en zijn eenvoud en moed anderzijds heeft hij het hart van de Belgen al gewonnen.

Abdelhadi El Hachimi

Op 41-jarige leeftijd is Abdelhadi er trots op tijdens de vorige ‘20km door Brussel’ vele jongere renners achter zich te hebben gelaten en tussen veertigduizend deelnemers gewonnen te hebben. Dat was een zege te meer voor deze wereldkampioen en negenvoudig Belgisch kampioen hardlopen.

ACADEMICI EN ONDERWIJS

Hafida Hammouti – Laureaat

Als kind had Hafida een echte passie voor school en wekte ze haar moeder elke morgen om 6 uur omdat het tijd was om ernaartoe te gaan. Na wiskunde en wetenschappen ontdekte ze filosofie en oosterse literatuur. Via deze weg is ze ertoe gekomen vandaag islamitische godsdienstles te onderwijzen aan kinderen.

Nordine Ben Ghanem

Het is altijd de roeping van Nordine Ben Ghanem geweest om bruggen te slaan tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Trouw aan de principes die zijn vader hem heeft bijgebracht, baseert hij zijn pedagogie op kennisuitwisseling door respect voor en vertrouwen in anderen. Dat zijn voor hem de hefbomen voor succes.

Bilal Benyaich

Bilal Benyaich is politicoloog en onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Brussel en in de denktank Itinera Institute. Hij heeft verschillende boeken geschreven en wordt door Knack geciteerd als één van de meest invloedrijke Belgo-Marokkanen. De Morgen sprak dan weer over hem als «schaduwminister deradicalisering en terreurbestrijding.»

 MANAGER VAN HET JAAR

El Hassan Ait Said – Laureaat

El Hassan heeft zijn studies als handelsingenieur vervolledigd met een bijzonder licentiaat in bedrijfsbeheer. Tegelijkertijd is hij bij Renault begonnen en daar is hij sinds dat eerste studentencontract niet meer weggegaan. Vandaag is hij er financieel directeur voor de Benelux.

Naima Haltout

Van haar vader is Naima het begrip en respect voor de medemens bijgebleven. Zij heeft deze waarden verder ontwikkeld in de wereld van human resources waar zij vandaag voor ‘Secretary Plus’ werkt. Het is een wereld die ze goed kent aangezien ze zelf ooit als interimaris begonnen is.

Mohamed Ben Haddou

“Het is dankzij Goldorak en de sciencefictionfilms dat ik de smaak voor technologie te pakken heb gekregen… ». Mohamed is zeker en vast een ongewoon bedrijfsleider. Hij beweert dat hij zich dankzij zijn onderzoek in het domein van de kunstmatige intelligentie nauwer verwant voelt met ‘Silicon Valley’ dan met de Belgische informatica-KMO’s.

INGENIEUR & IT

Samira Aharchi – Laureaat

Samira is zeer erkentelijk t.o.v. haar moeder. “Zij heeft ons zin gegeven om vooruit te komen in het leven!” Zo heeft Samira haar IT-expertise uitgebouwd en vandaag is ze bij de MIVB verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatieweergave en het beheer van het metroverkeer.

Amine Kaddar

Hij is gepassioneerd door technologie en gaat aan de slag bij Siemens, na eerst bij Elia gewerkt te hebben. Hij leidt voor de NMBS de ingebruikname van een nieuwe generatie cabines ter bevordering van de mobiliteit en de spoorveiligheid. Hij zegt dat dat een concreet voorbeeld is van de meerwaarde van Belgo-Marokkanen.

PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR

Abdel Fakir – Laureaat

Zijn moeder had hem altijd gezegd dat hij, zolang hij maar in God geloofde, de mensen altijd aan het lachen mocht brengen. Abdel ontzegt zich dus noch het lachen noch het geloof. Zijn video “Etre musulman aujourd’hui” (Moslim zijn in onze tijd) is al meer dan 1 miljoen keer bekeken en bevestigt daarmee zijn statuut van lievelingspersoonlijkheid van de Brusselaren maar ook van vele anderen.

Ish Ait Hamou

Hij is een erkend choreograaf en ook jurylid voor “So You Think You Can Dance”. Hij schrijft ook al sinds zijn kinderjaren. In kwam zijn bestseller « Cécile » uit, gevolgd door het kortverhaal “Als je iemand verliest die je niet kan verliezen”. Hij bereidt een televisieprogramma voor dat mensen samenbrengt door dans.

Zaki Chairi

Het is altijd Zaki’s ambitie geweest een mooie persoonlijkheid te ontwikkelen en op 28-jarige leeftijd is hij daar dankzij zijn onophoudende activiteit in geslaagd. In de scoutsbeweging, op Radio Arabel waarvan hij één van de sleutelfiguren is, of op de sociale netwerken; hij deelt altijd gul zijn nieuwsgierigheid in mensen die het stadsleven waarmaken.

VERENIGING VAN HET JAAR

Déclik vzw – Laureaat

Samira Benalla heeft Déclik in 2005 opgericht nadat ze geconfronteerd was met delinquentie. De bedoeling was te vechten tegen de uitwassen van schoolverzuim en samen met kwetsbare jongeren aan een positieve werkelijkheid te bouwen, een project te realiseren dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en een gevoel van eigenwaarde.

PAJ (Platform Allochtone Jeugdwerkingen)

Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ vzw) is de koepelorganisatie van 60 verenigingen voor jongeren afkomstig uit immigratie in Vlaanderen en Brussel waar het jonge immigranten een stem geeft in lokale en bovenlokale overheden.

ESG vzw

Zin geven, een stukje van zijn leven delen met wie er geen of bijna geen heeft. De vereniging « Engagés, Solidaires, Généreux » (Geëngageerd, Solidaire, Gul) slaagt erin jongeren te motiveren om maaltijden klaar te maken voor daklozen. En deze vereniging leeft uitsluitend van eigen vermogen.

 PRIJS VAN DE JURY

Ahmed Ben Abderrahman (Le Mozart) – Laureaat

Ahmed Ben Abderrahman is de baas van het mooie Mozart-hotel te Brussel. Zijn grote motivatie is steeds het onthaal van anderen geweest, evenals de solidariteit en het delen. Naast de gewone cliënten van zijn tophotel onthaalt hij nu ook daklozen en door het leven gekwetste mensen.

Amal Amjahid

Amal droomde van capoeira en al snel blonk ze op de vrouwentoernooien van verschillende vechtsporten uit, om tenslotte de wereldtitel jiujitsu te veroveren. Op 20-jarige leeftijd zorgt deze bekendheid ervoor dat de Belgische sport ook schittert op internationale podia. Toch wil ze haar leven ook toewijden aan jongeren in moeilijkheden.

Brussels play for peace, Ayman Ramdani

Ayman heeft met veel succes ‘Brussels play for peace’ gecreëerd, een bijeenkomst van sportfanaten van verschillend allooi. Het project wordt ondersteund door de media, door Lilian Thuram, maar ook door verscheidene prestigieuze instellingen. Sport is een mooie taal die mensen samenbrengt en scheidingsmuren neerhaalt.