Maatschappelijk Initiatief

Talenten, waarden en persoonlijkheden uit de diversiteit. Hun verhalen, hun erkenning voor dit land en hun bijdragen aan de samenleving zijn interessanter, inspirerender dan degene die de headlines permanent bezetten. De Jongeren hebben geloofwaardige rolmodellen nodig, die op hen lijken. Diwan Awards stelt voor om hen in relatie met de jonge generaties generaties te zetten

Stel uw kandidaten voor

Inspiratie voor de jonge Generaties

Meer dan ooit heeft deze vierde editie van de Diwan Awards de jonge generaties van de Belgo-Marokkaanse gemeenschap willen inspireren door de waarde te onderlijnen van het voorbeeld dat geslaagde carrières kunnen geven.

Of het nu in het domein van de gezondheid, de kunst, de technologie, het onderwijs, de sport of het ondernemerschap is, de 35 talenten (waaronder veertien vrouwen) werden gekozen dankzij publiekstemmen: het waren de genomineerde voor de Diwan-trofees.

Onder de laureaten ontdekken we een verheugende diversiteit van getalenteerde mannen en vrouwen: een advocate, een befaamd cardioloog, een thaibokskampioen, een lerares, een schrijver en acteur, een IT-manager, een bedrijfsoprichter en een vereniging.

Dat toont aan hoezeer de mannen en vrouwen van deze gemeenschap een getrouwe weergave zijn van de samenleving waarin zij zijn opgegroeid en die hen de kans heeft gegeven hun talenten te ontplooien. Nog meer dan andere jaren, heeft de organisatie van de Diwan Awards dit jaar een eerbetuiging willen brengen aan de hoop van migranten op een beter leven voor hun kinderen en heeft ze daar geen 

middelen voor gespaard: haar ambitie is het behouden en vermeerderen van de hoop voor toekomstige generaties op erkenning vanwege de maatschappij en op een positieve toekomst

Dankzij de ontvangst van een duizendtal genodigden in Paleis 10 van de Heizel, de kwaliteit van de show, de voorstelling van de laureaten, de aanwezigheid en de toespraken van hoge Belgische gezagsdragers, federale en regionale, – waaronder die van Eerste Minister Charles Michel niet onopgemerkt voorbijging – hebben de Diwan Awards de idee laten schitteren dat in België de eendracht van al haar kinderen nog steeds haar macht maakt, alsook de uitstraling van het land.

Een dergelijke organisatie en een dergelijk resultaat ten dienste van deze boodschap, zijn enkel mogelijk dankzij de inzet van vele gemotiveerde medewerkers en de steeds toenemende steun van zowel het de privéwereld als de publieke sector. Dit toont overduidelijk aan dat dit evenement niet alleen mensen uit de Belgo-Marokkaanse gemeenschap op de been brengt, maar allen die net zoals wij geloven dat we vooroordelen, bitterheid en frustratie het best kunnen bevechten met geloof in en steun voor zovele jongeren. Zo geven we aan iedereen zin om samen te werken aan een land waar elkeen erkend wordt voor zijn talenten en als actieve partij aan de opbouw van haar welvaart.

CATEGORIES

VROUW

Ongetwijfeld de meest elegante categorie van allemaal. U kent zeker sterke vrouwen die het verdienen om op deze manier in de bloemetjes te worden gezet voor hun buitengewone levensverhaal of hun dagdagelijkse inzet. Dit is de ideale gelegenheid om hen te eren.

ADVOCATUUR & RECHTEN

Steeds meer zwarte toga’s hebben hun roots in de ‘diversiteit’ en zetten voet in de gerechtsgebouwen. Advocaten, magistraten en andere professionals uit de juridische wereld (juristen, notariële bedienden, deurwaarders) komen in aanmerking voor deze categorie.

MANAGEMENT

Bedrijfshoofden, directeurs, commerciële krachten, rekruteringsverantwoordelijken, zij stippelen de koers uit van de bedrijven die hen tewerkstellen (of zelf hebben opgericht) en bepalen het traject om hun doelstellingen te realiseren. Breng uw stem uit voor de manager van het jaar. 

ONDERNEMING, STARTER

Ondernemingen vormen de motor van de economie, in het bijzonder door de tewerkstelling die ze creëren. Vele van deze bedrijven werden opgericht door ondernemers uit de diversiteit en met niet mis te verstaan succes! Breng uw stem uit voor uw favoriete onderneming – starter.

INGENIEURS & IT

In deze sector zijn onze uitstekende ingenieurs goed vertegenwoordigd en worden ze sterk naar waarde geschat door hun werkgevers. De Diwan Awards stelt voor om hen voor het voetlicht te brengen tijdens onze uitreiking.

VERENIGING

Een vereniging die u opviel door zijn acties ten voordele van een goed doel of hulpverlening aan bepaalde doelgroepen in nood. De gelegenheid om de toewijding en het vrijwilligerswerk te bekronen, een kans om de zelfopoffering aan te moedigen in deze onzekere tijden.

KUNST & CULTUUR

De shows en andere stand-upcomedy’s tieren welig, aangevoerd door een nieuwe generatie veelbelovende acteurs. In deze categorie horen ook de kunstenaars, muzikanten, artiesten, graffitikunstenaars en andere creatievellingen thuis die hun kunst met de wereld delen.

GENEESKUNDE & GESONDHEID

België telt meer dan 500 Belgische artsen van Marokkaanse afkomst. Sommige van hen zijn ook afdelingsverantwoordelijken. U kent vast minstens een Toubib. Deze categorie staat ook open voor andere professionals uit de zorgsector.

ARCHTECTUUR
Voici une filière bien représentée où nos ingénieurs excellent et sont particulièrement bien appréciés de leurs employeurs. Les Diwan Awards proposent de les mettre le temps d’une cérémonie sous les projecteurs.
ONDERWIJS

Alle genomineerden en laureaten hebben ongetwijfeld ooit het pad gekruist met verschillende uitzonderlijke onderwijzers die hun leergierigheid en zin om bij te leren hebben aangewakkerd. Misschien zelfs hun zelfvertrouwen dat laatste zetje hebben gegeven. Deze rubriek is voorbehouden aan hen. Kies de leraar/lerares/docent van het jaar.

SPORT

Een sportpersoonlijkheid of organisatie (club, vereniging, team) die het voorbije jaar mooie resultaten heeft geboekt in zijn/haar sport of die u graag extra wilt aanmoedigen. De voorbeeldigheid in de sport in al zijn betekenissen staat centraal in deze categorie.

PRIJS VAN DE JURY

Uw stemmen voor deze prijs zijn uitsluitend adviserend. U kunt suggesties geven waarmee de jury aan de slag kan die vervolgens op eigen houtje haar persoonlijke prijs zal toekennen.

REGLEMENT

Beschrijving van de wedstrijd

De Diwan Awards zetten de vaardigheden, het traject of de opmerkelijke acties evenals de goede praktijken in de Belgo-Marokkaanse gemeenschap in de kijker.

Het doel is duidelijk ook een meerwaarde te bieden in termen van het imago van de gemeenschap maar ook dat van de individuele leden in de ogen van de rest van de samenleving.

Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt:

Publieksprijzen (11)

 • Persoonlijkheid Zet een persoon in de bloemetjes die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden in zijn/haar vakgebied (politiek, media, mode, …).
 • Vrouw Hulde aan de vrouw van het jaar die zich liet onderscheiden door haar handelingen en haar inzet.
 • Sport onderscheiding voor de sportman/sportvrouw die uitzonderlijke prestaties heeft neergezet in zijn/haar discipline
 • Verenigingen Zet een vereniging of een groep, die zich door hun inzet of project(en) het afgelopen jaar hebben onderscheiden, in de bloemetjes. .
 • Bedrijf/onderneming onderscheiding voor het bedrijf, starter of vaste waarde, die zich gedurende het jaar liet opmerken door een bedrijfsproject, het potentieel of succes.
 • Kunst & cultuur De award voor een individuele of collectieve artistieke prestatie, zowel voor een heel oeuvre, een show of muziek, die het afgelopen jaar wist te bekoren.
 • Onderwijs onderscheiding voor meeraar(es) van het jaar.
 • Manager onderscheiding voor manager van het jaar.
 • Advocaat onderscheiding voor advocaat, jurist van het jaar.
 • Arts onderscheiding voor arts, geneesheer-vrouw, gezondheidszorg van het jaar.
 • Ingenieurs & IT onderscheiding voor ingenieur, tecgnichi, ICT van het jaar.

Juryprijs

De jury huldigt met deze award een persoonlijkheid of een structuur die door hun actie(s) hebben bijgedragen aan de uitstraling van de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

De jury kiest enkel de prijs van de jury. De juryleden zullen de laureaat kiezen tussen de drie genomineerden van deze categorie

Deelname en omschrijvingswijze

Deelname is vrij, gratis en staat open voor iedereen. De kandidaten moeten actief zijn in België en hun acties/handelingen moeten een direct verband hebben met de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

Fase 1 – Vrije keuze

 De kandidaten en hun volgers worden uitgenodigd om het online stemformulier te gebruiken op www.diwanawards.be tot en met 25 oktober 2014.

Per persoon kan er maar één keer gestemd worden, op basis van het IP of email adres.

Het eindresultaat van de stemming voor de publieksprijzen zal bepaald worden door:

 1. de online stemresultaten op www.diwanawards.be
 2. de stemmen ontvangen per e-mail (survey Monkey)
 3. stemmen via apps op sociale media (Facebook Survey, Linkedin Survey)
 4. de ‘Field’ stemmen op het terrein
 5. het panel – 100 persoonlijkheden en opinieleiders

Het eindresultaat van de stemming voor de juryprijs zal door de jury worden bepaald op basis van ingediende of voorgestelde kandidaten.

Na het uitbrengen van de publieksstemmen zal de jury samenkomen om de stemmen te tellen en de genomineerden aan te duiden: de laureaten (eerste 3) van elke categorie evenals de speciale juryprijs.

Elk van de genomineerden zal gecontacteerd worden door de ploeg van de Diwan Awards om uitdrukkelijk hun toestemming te vragen voor hun deelname en om samen met het Diwan-team een kleine videopresentatie voor te bereiden die tijdens de uitreiking zal worden uitgezonden.

Het Diwan Awards team zal alle mogelijke middelen inzetten om de 36 genomineerden in een minimum tijd te bereiken.

In geval van weigering of indien de persoon onbereikbaar is binnen de 8 volgende dagen, zal de genomineerde vervangen worden door de opvolgende kandidaat met het aantal stemgerechtigde.

De laureaten zullen vervolgens worden uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking -avond.

Bekendmaking van de resultaten

De laureaten en de speciale juryprijs zullen op de Diwan Awards ceremonie bekend gemaakt worden in 2018 te Brussel.

De laureaten zullen worden uitgenodigd op de uitreiking en gevraagd worden om hun aanwezigheid te bevestigen.

Er zal door de organisatie geen informatie worden doorgespeeld over de resultaten van de stemming voor de officiële bekendmaking van de winnaars op de avond van de Awards.

Candidatures

Kandidaatstelling

Door hun kandidatuur in te zenden, aanvaarden de deelnemers het reglement van Diwan Awards dat terug te vinden is op www.diwanawards.be.

De nominatie geldt voor één persoon of een structuur die zich kandidaat stelt gedurende de hele verkiezing procedure.

Als de kandidaat deel uitmaakt van de finalisten, verklaart hij/zij zich akkoord:

 • aanwezig te zijn op de uitreikingsceremonie van de prijzen
 • mee te werken aan zijn/haar videospot

De laureaten van een vorige editie van de Diwan Awards kunnen zich niet meer kandidaat stellen voor de volgende editie.

De finalisten kunnen echter opnieuw een kandidatuurstelling indienen voor een volgende verkiezing.

Het wedstrijdreglement, het verloop van de verkiezing en het overleg van de jury geven geen reden tot verantwoording aan derden.

Alle vragen in verband met de Diwan Awards moeten gericht worden aan Diwan Awards per email naar info@diwanawards.be – info@diwanawards.be

Organisation

Organisatie

De Diwan Awards worden georganisseerd door vzw Divers-City.

STEL UW KANDIDATEN VOOR

Ik Ben :

Ik stem voor :

PALMARES

TALENTEN, WAARDEN, PERSOONLIJKHEDEN

Hier worden kort gepresenteerd, de eerste keuzes van het publiek in de elf categorieën alsook de keuze voor de prijs van de jury.

GALERIJ

CONTACT

14 + 12 =