INSPIRATIE VOOR DE JONGE GENERATIES
FrNl
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Inspiratie Voor De Jonge Generaties

diwan awards 18

Diwan Awards 2018, een groots talentenfestival voor de toekomst van onze kinderen!
Tijdens de zesde editie van de Diwan Awards werden 12 uitmuntende talenten onderscheiden uit 36 genomineerden met verschillende achtergronden.
Tijdens een vlekkeloos verlopen ceremonie en voor een steeds groter, diverser en enthousiaster publiek werden 12 trofeeën uitgereikt aan vertegenwoordigers uit verschillende categorieën, van engineering, cultuur, sport en onderwijs tot justitie, architectuur, management en ondernemende vrouwen…

{
een gemeenschap van talenten

diwan awards

Niet alleen toont deze prijsuitreiking keer op keer haar bestaansrecht aan, is hij doeltreffend georganiseerd en brengt elke editie heel wat kennis, uitwisseling en emotie met zich mee; de Diwan Awards groeien ook steeds meer uit tot een voorbeeld van een sociale onderneming die rekening wil houden met alle talenten in de samenleving en ook de multiculturele uitdaging niet uit de weg gaat.

Meer dan 21.400 kiezers hebben dit jaar door een stem voor een voorbeeldfiguur in elke categorie de wens uitgedrukt om mee te tellen in een samenleving die gericht is op hoop en op de toekomst. 68% van hen zijn vrouwen en 34% zijn van “autochtone” afkomst (een stijging met 13% in vergelijking met 2017). De lijst met laureaten telde dit jaar met bijna 50% van de winnaars bovendien veel vrouwen.
Een andere, opmerkelijke evolutie is de actievere deelname van beroepsverenigingen, -federaties en netwerken van vakgenoten met als doel kwaliteit te belonen, hun beroep of inzet in de kijker te zetten en waardering te tonen voor een persoon die ze opmerkelijk vinden.
Tot slot vormen de Diwan Awards elk jaar opnieuw ook een weerspiegeling van de grote diversiteit onder de Belgen van Marokkaanse afkomst, die op hun beurt de diversiteit in Vlaanderen, Wallonië en Brussel weerspiegelen.
Op zes jaar tijd is dit evenement een referentiepunt geworden bij de promotie van een doelgroep die nog al te vaak te lijden heeft onder vooroordelen en hinderpalen bij de erkenning van zijn verdiensten.
Het toont aan dat de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap in werkelijkheid veel hoogstaande vrouwen en mannen voortbrengt, die stuk voor stuk hefbomen vormen bij de opbouw van hun geboorteland en voor verantwoordelijk burgerschap en ook een invloed uitoefenen op de jongere generatie.
Ze blinken uit in grote bedrijven, in geavanceerde geneeskunde, in maatschappelijke betrokkenheid, in juridische expertise, in de sport (twee wereldkampioenen dit jaar en een organisatie die sport als vredesinitiatief promoot en die de steun geniet de Koning), in de danswereld, de literatuur of in de entertainmentwereld…
Ze vormen de drijvende krachten achter economische projecten of samenlevingsinitiatieven. Het betreft gewone vrouwen en mannen die door hard werk en geloof in de toekomst buitengewone dingen doen voor de Belgische samenleving.
Het succes waarmee onze uitnodiging van jongeren uit verschillende scholen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel gepaard ging, toont aan in welke mate jongeren (Marokkaanse immigranten van de 4de of zelfs 5de generatie) op zoek zijn naar voorbeelden en rolmodellen die hen de weg kunnen helpen vinden in het beroepsleven en die hun beroepsactiviteit en hun betrokkenheid kunnen helpen ontplooien.

250 15- tot 18-jarigen waren net als de 900 andere gasten die avond uitgenodigd. Zij vormen de kiemen voor een nieuw project, dat de samenwerking wil stimuleren tussen enerzijds alle personen die de voorbije zes jaar door het publiek werden genomineerd voor de Diwan Awards (en dat zijn er 201) en anderzijds de opkomende generatie. Dat kan gebeuren via coaching, via begeleiding of door de uitbouw van een netwerk dat hen in de toekomst van pas kan komen.
Om het welslagen van de Diwan Awards te blijven garanderen, moet hun doelstelling ook op dit nieuwe terrein verwezenlijkt worden: het gaat om het zichtbaar maken van talenten die te lang onzichtbaar zijn gebleven en om de waardering van de invloed en de gevolgen van diversiteit op de samenleving.
Die positieve uitstraling wordt ook weerspiegeld in de overname van dit project in onze buurlanden.
Tegenwoordig worden er ook Diwan Awards georganiseerd in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ook daar bieden ze een antwoord op dezelfde hang naar erkenning van een actieve bevolkingsgroep die de uitdagingen qua burgerschap in het betreffende land aangaat.
Voor iedereen die de Diwan Awards bijwoont, vooral dan dit jaar, vormt de prijsuitreiking een bijzonder moment dat oprechte emoties losmaakt. Het evenement schetst voor iedereen mooi het afgelegde parcours sinds de komst van de eerste “gastarbeiders” in België en vormt een waardig eerbetoon aan de ouders en grootouders die een betere toekomst voor ogen hadden en hun kinderen wensten te integreren in de samenleving via hard werk, studie en verbondenheid met het land waar ze geboren en opgegroeid zijn.
Met elke editie helpen de Diwan Awards de samenleving een beetje meer vooruit door de erkenning en motivatie te bevorderen van een bevolkingsgroep die als één van de meest actieve betrokken is bij de vooruitgang van de samenleving. Dit is alleen maar mogelijk dankzij de talrijke talenten die bekroond worden, de verschillende generaties die aangesproken worden door hun boodschap en het publiek, dat een weerspiegeling vormt van het huidige België, dankzij de internationale uitstraling van hun werking en dankzij de voorbeeldfunctie die ze vervullen op maatschappelijk vlak via alle instellingen, bedrijven en media die hen steunen.

Diwan Awards

reglement

Beschrijving van de wedstrijd

De Diwan Awards zetten de vaardigheden, het traject of de opmerkelijke acties evenals de goede praktijken in de Belgo-Marokkaanse gemeenschap in de kijker.

Het doel is duidelijk ook een meerwaarde te bieden in termen van het imago van de gemeenschap maar ook dat van de individuele leden in de ogen van de rest van de samenleving.

Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt:

Publieksprijzen (11)

 • Persoonlijkheid Zet een persoon in de bloemetjes die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden in zijn/haar vakgebied (politiek, media, mode, …).
 • Vrouw Hulde aan de vrouw van het jaar die zich liet onderscheiden door haar handelingen en haar inzet.
 • Sport onderscheiding voor de sportman/sportvrouw die uitzonderlijke prestaties heeft neergezet in zijn/haar discipline
 • Verenigingen Zet een vereniging of een groep, die zich door hun inzet of project(en) het afgelopen jaar hebben onderscheiden, in de bloemetjes. .
 • Bedrijf/onderneming onderscheiding voor het bedrijf, starter of vaste waarde, die zich gedurende het jaar liet opmerken door een bedrijfsproject, het potentieel of succes.
 • Kunst & cultuur De award voor een individuele of collectieve artistieke prestatie, zowel voor een heel oeuvre, een show of muziek, die het afgelopen jaar wist te bekoren.
 • Onderwijs onderscheiding voor meeraar(es) van het jaar.
 • Manager onderscheiding voor manager van het jaar.
 • Advocaat onderscheiding voor advocaat, jurist van het jaar.
 • Arts onderscheiding voor arts, geneesheer-vrouw, gezondheidszorg van het jaar.
 • Ingenieurs & IT onderscheiding voor ingenieur, tecgnichi, ICT van het jaar.

Juryprijs

De jury huldigt met deze award een persoonlijkheid of een structuur die door hun actie(s) hebben bijgedragen aan de uitstraling van de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

De jury kiest enkel de prijs van de jury. De juryleden zullen de laureaat kiezen tussen de drie genomineerden van deze categorie

Deelname en omschrijvingswijze

Deelname is vrij, gratis en staat open voor iedereen. De kandidaten moeten actief zijn in België en hun acties/handelingen moeten een direct verband hebben met de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

Fase 1 – Vrije keuze

De kandidaten en hun volgers worden uitgenodigd om het online stemformulier te gebruiken op www.diwanawards.org

Per persoon kan er maar één keer gestemd worden, op basis van het IP of email adres.

Het eindresultaat van de stemming voor de publieksprijzen zal bepaald worden door:

 1. de online stemresultaten op www.diwanawards.org
 2. de stemmen ontvangen per e-mail (survey Monkey)
 3. stemmen via apps op sociale media (Facebook Survey, Linkedin Survey)
 4. de ‘Field’ stemmen op het terrein
 5. het panel – 100 persoonlijkheden en opinieleiders

Het eindresultaat van de stemming voor de juryprijs zal door de jury worden bepaald op basis van ingediende of voorgestelde kandidaten.

Na het uitbrengen van de publieksstemmen zal de jury samenkomen om de stemmen te tellen en de genomineerden aan te duiden: de laureaten (eerste 3) van elke categorie evenals de speciale juryprijs.

Elk van de genomineerden zal gecontacteerd worden door de ploeg van de Diwan Awards om uitdrukkelijk hun toestemming te vragen voor hun deelname en om samen met het Diwan-team een kleine videopresentatie voor te bereiden die tijdens de uitreiking zal worden uitgezonden.

Het Diwan Awards team zal alle mogelijke middelen inzetten om de 36 genomineerden in een minimum tijd te bereiken.

In geval van weigering of indien de persoon onbereikbaar is binnen de 8 volgende dagen, zal de genomineerde vervangen worden door de opvolgende kandidaat met het aantal stemgerechtigde.

De laureaten zullen vervolgens worden uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking -avond.

Bekendmaking van de resultaten

De laureaten en de speciale juryprijs zullen op de Diwan Awards ceremonie bekend gemaakt worden in 2018 te Brussel.

De laureaten zullen worden uitgenodigd op de uitreiking en gevraagd worden om hun aanwezigheid te bevestigen.

Er zal door de organisatie geen informatie worden doorgespeeld over de resultaten van de stemming voor de officiële bekendmaking van de winnaars op de avond van de Awards.

Kandidaatstelling

Door hun kandidatuur in te zenden, aanvaarden de deelnemers het reglement van Diwan Awards dat terug te vinden is op www.diwanawards.org

De nominatie geldt voor één persoon of een structuur die zich kandidaat stelt gedurende de hele verkiezing procedure.

Als de kandidaat deel uitmaakt van de finalisten, verklaart hij/zij zich akkoord:

 • aanwezig te zijn op de uitreikingsceremonie van de prijzen
 • mee te werken aan zijn/haar videospot

De laureaten van een vorige editie van de Diwan Awards kunnen zich niet meer kandidaat stellen voor de volgende editie.

De finalisten kunnen echter opnieuw een kandidatuurstelling indienen voor een volgende verkiezing.

Het wedstrijdreglement, het verloop van de verkiezing en het overleg van de jury geven geen reden tot verantwoording aan derden.

Alle vragen in verband met de Diwan Awards moeten gericht worden aan Diwan Awards per email naar info@diwanawards.org

Organisatie

De Diwan Awards worden georganisseerd door vzw Divers-City.

Diwan Awards zijn beschermt door copyright / auteursrechten in 164 landen – DEP63482313294459603 – all rights reserved – © DiversCity | Brussels.

Diwan Awards

stem

De stemming is nu gesloten. We kijken ernaar uit om U op 15 oktober terug te verwelkomen voor een nieuwe palmares

Palmares 18

TALENTEN, WAARDEN, PERSOONLIJKHEDEN

Hier worden kort gepresenteerd, de eerste keuzes van het publiek in de elf categorieën alsook de keuze voor de prijs van de jury.

Medina Bouraza
Verenigingen

Mohamed Bairouk. In hartje Vorst is de afgelopen tien jaar vanuit een groep zaalvoetballiefhebbers een heuse maatschappelijke dynamiek gegroeid. Sport blijft een aantrekkingspool voor de jongeren die de vereniging bezoeken, maar daarnaast bestaan er ook huistaakscholen, onder meer in het Nederlands, en culturele, sport- en vrijetijdsactiviteiten voor 300 jongens en meisjes tussen 5 en 35 jaar, die uit bijna de hele stad komen.

Rihab Hajjaji
Vrouw van het Jaar

Is een jonge vrouw uit Antwerpen die als projectmanager bij IBM werkt. Een jaar geleden richtte ze PEP! op uit een gevoel van onrechtvaardigheid en het besef dat ze zelf in een geprivilegieerde situatie zat. Rihab vindt het haar burgerplicht om zich in te zetten om andere jongeren diezelfde kansen te geven.

Fouad El Idrissi
Architectuur

Studeerde architectuur aan het Henry van de Velde instituut. Hij startte zijn eigen bureau in 2007. Intussen is El Idrissi al 18 jaar architect. Lang was hij de enige Marokkaanse architect in Vlaanderen, maar daar begint gelukkig geleidelijk aan verandering in te komen. Een van de uitgevoerde projecten waar hij het meest trots op is, is de bouw van zijn eigen woning. In de toekomst zou hij graag nog enkele maatschappelijk relevante gebouwen willen realiseren.

Sarah Daman Saidi
Geneeskunde – Gezondheid

Hoewel ze per toeval in de geneeskunde is aanbeland, boeit de gynaecologie Sarah. Het is een levengevende tak van de geneeskunde, die vrouwen begeleidt tijdens de gelukkigste momenten van hun leven. Er is dus veel voldoening, ook al is het werk soms moeilijk. Maar waar het om gaat, is dat je je roeping en passie kunt omzetten in de praktijk.

Jamilla Akif
Advocaten – Magistraten

Beroepsmatig houdt ze zich bezig met familierecht, maar ook met bouwgeschillen. Jamilla pleit in beide landstalen en is er trots op een op Montessori geïnspireerd onderwijsprogramma te hebben ontwikkeld. “Naar mijn ervaring komt het gerecht er vaak in een laat stadium aan te pas, wanneer het gebrek aan opleiding zijn werk al heeft gedaan. Ik wil ook aan de bron werken en ervoor zorgen dat jongeren zelfstandig in het leven kunnen staan en positieve keuzes in hun leven kunnen maken”.

La Belle Hip Hop
Kunst & Cultuur

Stadscultuur, dat is ritme, diversiteit en de erkenning van andere talenten, meer bepaald van vrouwen. Het 2de La Belle Hip Hop-festival, dat werd opgericht en wordt georganiseerd door Fatima, loopt acht dagen lang tijdens de maand maart en dat op acht plaatsen met acht artiesten, afkomstig uit Japan, Libanon, Turkije, India, Marokko, de VS, Engeland en Frankrijk. Een uitstekende manier om de Internationale Vrouwendag te vieren met hiphop.

Lahcen El Hiki
Ingenieurs

Als toegewijd en gedreven onderzoeker coördineert Lahcen projecten aan de Université polytechnique van Bergen op het gebied van risicomodellen voor ziekenhuizen. Hij is zowel betrokken bij onderzoek als bij onderwijsopdrachten en de opleiding van deskundigen op het vlak van kwaliteit, risicomanagement en gezondheid. Hij is zowel in België als in het buitenland actief op het gebied van ziekenhuistechniek ten behoeve van het menselijk welzijn.

Hassan Makhloufi
Management

Hassan Makhloufi: Op zijn 38ste is Hassan senior manager bij Axa, waar hij aan het hoofd staat van de afdeling schadeonderzoek na rampen en leiding geeft aan 50 medewerkers. “Een functie die diplomatie, medemenselijkheid en veel kalmte vereist,” vertelt hij ons. Deze manager en vader van twee kinderen wil jongeren er ook toe aanzetten om te volharden, een belangrijke deugd in de wereld van vandaag.

Mouhcine Snoussi
Starters

Als jonge ondernemer richtte Mouhcine met zijn vrienden een investeringsfonds op voor beginnende projecten op het vlak van kunstmatige intelligentie en robotica. Dat is namelijk de toekomst en zulke projecten verdienen best een steuntje in de rug, vooral dan die van jonge bedrijfjes zonder veel middelen. Momenteel werken er dertien consultants aan een origineel idee om economie en kennis te delen en zo iets van die toekomst een stapje dichterbij te brengen.

Brussels Play for Peace
Sport

Sinds 2015 brengt Brussels Play for Peace steeds meer sportliefhebbers en burgers samen die door middel van activiteiten sociale en culturele barrières willen slechten. Vorig jaar verzamelden zich bijna 6000 amateurs in uiteenlopende disciplines als hardlopen, squash, golf en skateboarden. De vereniging krijgt steun uit het buitenland en is erkend door Unesco. Het is ook de eerste vereniging die opgericht werd door een Marokkaanse Belg én die onder het beschermheerschap staat van de Koning.

Saloua Berdai
Onderwijs

Behaalde een master in de biomedische wetenschappen én management in de sociale economie. Na het behalen van haar advanced master in de gerontologie verbond ze zich als docent aan KDG en als doctoraatsonderzoekers aan Erasmushogeschool/VUB. Ze is gespecialiseerd in dementie bij ouderen met een migratieachtergrond.

Molenbeek
Juryprijs

De wijkacademie Molenbeek is een burgerinitiatief, van en voor burgers. Bottom-up willen zij het heft in eigen handen nemen en niet wachten tot er politiek wat beweegt. De Wijkacademie is een sleutelfiguur in de straat en ziet en hoort alles. Vanuit die positie willen zij de politiek mobiliseren om actie te ondernemen.

blijf in

contact

6 + 1 =