INSPIRATIE VOOR DE JONGE GENERATIES
FrNl
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Inspiratie Voor De Jonge Generaties

diwan awards 17

Heyzel’s Palais des Expositions trilde met de namen van de winnaars van de vijfde Diwan Awards ceremonie. Het vond plaats in aanwezigheid van vele publieke en private figuren, die alle sectoren van de samenleving vertegenwoordigden. Een inspirerende editie, vol trots, emoties en eerbetoon.

{
een gemeenschap van talenten

diwan awards

Meer dan ooit heeft deze vierde editie van de Diwan Awards de jonge generaties van de Belgo-Marokkaanse gemeenschap willen inspireren door de waarde te onderlijnen van het voorbeeld dat geslaagde carrières kunnen geven.

Of het nu in het domein van de gezondheid, de kunst, de technologie, het onderwijs, de sport of het ondernemerschap is, de 35 talenten (waaronder veertien vrouwen) werden gekozen dankzij publiekstemmen: het waren de genomineerde voor de Diwan-trofees.

Onder de laureaten ontdekken we een verheugende diversiteit van getalenteerde mannen en vrouwen: een advocate, een befaamd cardioloog, een thaibokskampioen, een lerares, een schrijver en acteur, een IT-manager, een bedrijfsoprichter en een vereniging.

Dat toont aan hoezeer de mannen en vrouwen van deze gemeenschap een getrouwe weergave zijn van de samenleving waarin zij zijn opgegroeid en die hen de kans heeft gegeven hun talenten te ontplooien. Nog meer dan andere jaren, heeft de organisatie van de Diwan Awards dit jaar een eerbetuiging willen brengen aan de hoop van migranten op een beter leven voor hun kinderen en heeft ze daar geen middelen voor gespaard: haar ambitie is het behouden en vermeerderen van de hoop voor toekomstige generaties op erkenning vanwege de maatschappij en op een positieve toekomst.

Dankzij de ontvangst van een duizendtal genodigden in Paleis 10 van de Heizel, de kwaliteit van de show, de voorstelling van de laureaten, de aanwezigheid en de toespraken van hoge Belgische gezagsdragers, federale en regionale, – waaronder die van Eerste Minister Charles Michel niet onopgemerkt voorbijging – hebben de Diwan Awards de idee laten schitteren dat in België de eendracht van al haar kinderen nog steeds haar macht maakt, alsook de uitstraling van het land.

Een dergelijke organisatie en een dergelijk resultaat ten dienste van deze boodschap, zijn enkel mogelijk dankzij de inzet van vele gemotiveerde medewerkers en de steeds toenemende steun van zowel het de privéwereld als de publieke sector. Dit toont overduidelijk aan dat dit evenement niet alleen mensen uit de Belgo-Marokkaanse gemeenschap op de been brengt, maar allen die net zoals wij geloven dat we vooroordelen, bitterheid en frustratie het best kunnen bevechten met geloof in en steun voor zovele jongeren. Zo geven we aan iedereen zin om samen te werken aan een land waar elkeen erkend wordt voor zijn talenten en als actieve partij aan de opbouw van haar welvaart.

Diwan Awards

reglement

Beschrijving van de wedstrijd

De Diwan Awards zetten de vaardigheden, het traject of de opmerkelijke acties evenals de goede praktijken in de Belgo-Marokkaanse gemeenschap in de kijker.

Het doel is duidelijk ook een meerwaarde te bieden in termen van het imago van de gemeenschap maar ook dat van de individuele leden in de ogen van de rest van de samenleving.

Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt:

Publieksprijzen (11)

 • Persoonlijkheid Zet een persoon in de bloemetjes die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden in zijn/haar vakgebied (politiek, media, mode, …).
 • Vrouw Hulde aan de vrouw van het jaar die zich liet onderscheiden door haar handelingen en haar inzet.
 • Sport onderscheiding voor de sportman/sportvrouw die uitzonderlijke prestaties heeft neergezet in zijn/haar discipline
 • Verenigingen Zet een vereniging of een groep, die zich door hun inzet of project(en) het afgelopen jaar hebben onderscheiden, in de bloemetjes. .
 • Bedrijf/onderneming onderscheiding voor het bedrijf, starter of vaste waarde, die zich gedurende het jaar liet opmerken door een bedrijfsproject, het potentieel of succes.
 • Kunst & cultuur De award voor een individuele of collectieve artistieke prestatie, zowel voor een heel oeuvre, een show of muziek, die het afgelopen jaar wist te bekoren.
 • Onderwijs onderscheiding voor meeraar(es) van het jaar.
 • Manager onderscheiding voor manager van het jaar.
 • Advocaat onderscheiding voor advocaat, jurist van het jaar.
 • Arts onderscheiding voor arts, geneesheer-vrouw, gezondheidszorg van het jaar.
 • Ingenieurs & IT onderscheiding voor ingenieur, tecgnichi, ICT van het jaar.

Juryprijs

De jury huldigt met deze award een persoonlijkheid of een structuur die door hun actie(s) hebben bijgedragen aan de uitstraling van de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

De jury kiest enkel de prijs van de jury. De juryleden zullen de laureaat kiezen tussen de drie genomineerden van deze categorie

Deelname en omschrijvingswijze

Deelname is vrij, gratis en staat open voor iedereen. De kandidaten moeten actief zijn in België en hun acties/handelingen moeten een direct verband hebben met de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap.

Fase 1 – Vrije keuze

De kandidaten en hun volgers worden uitgenodigd om het online stemformulier te gebruiken op www.diwanawards.org

Per persoon kan er maar één keer gestemd worden, op basis van het IP of email adres.

Het eindresultaat van de stemming voor de publieksprijzen zal bepaald worden door:

 1. de online stemresultaten op www.diwanawards.org
 2. de stemmen ontvangen per e-mail (survey Monkey)
 3. stemmen via apps op sociale media (Facebook Survey, Linkedin Survey)
 4. de ‘Field’ stemmen op het terrein
 5. het panel – 100 persoonlijkheden en opinieleiders

Het eindresultaat van de stemming voor de juryprijs zal door de jury worden bepaald op basis van ingediende of voorgestelde kandidaten.

Na het uitbrengen van de publieksstemmen zal de jury samenkomen om de stemmen te tellen en de genomineerden aan te duiden: de laureaten (eerste 3) van elke categorie evenals de speciale juryprijs.

Elk van de genomineerden zal gecontacteerd worden door de ploeg van de Diwan Awards om uitdrukkelijk hun toestemming te vragen voor hun deelname en om samen met het Diwan-team een kleine videopresentatie voor te bereiden die tijdens de uitreiking zal worden uitgezonden.

Het Diwan Awards team zal alle mogelijke middelen inzetten om de 36 genomineerden in een minimum tijd te bereiken.

In geval van weigering of indien de persoon onbereikbaar is binnen de 8 volgende dagen, zal de genomineerde vervangen worden door de opvolgende kandidaat met het aantal stemgerechtigde.

De laureaten zullen vervolgens worden uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking -avond.

Bekendmaking van de resultaten

De laureaten en de speciale juryprijs zullen op de Diwan Awards ceremonie bekend gemaakt worden in 2018 te Brussel.

De laureaten zullen worden uitgenodigd op de uitreiking en gevraagd worden om hun aanwezigheid te bevestigen.

Er zal door de organisatie geen informatie worden doorgespeeld over de resultaten van de stemming voor de officiële bekendmaking van de winnaars op de avond van de Awards.

Kandidaatstelling

Door hun kandidatuur in te zenden, aanvaarden de deelnemers het reglement van Diwan Awards dat terug te vinden is op www.diwanawards.org

De nominatie geldt voor één persoon of een structuur die zich kandidaat stelt gedurende de hele verkiezing procedure.

Als de kandidaat deel uitmaakt van de finalisten, verklaart hij/zij zich akkoord:

 • aanwezig te zijn op de uitreikingsceremonie van de prijzen
 • mee te werken aan zijn/haar videospot

De laureaten van een vorige editie van de Diwan Awards kunnen zich niet meer kandidaat stellen voor de volgende editie.

De finalisten kunnen echter opnieuw een kandidatuurstelling indienen voor een volgende verkiezing.

Het wedstrijdreglement, het verloop van de verkiezing en het overleg van de jury geven geen reden tot verantwoording aan derden.

Alle vragen in verband met de Diwan Awards moeten gericht worden aan Diwan Awards per email naar info@diwanawards.org

Organisatie

De Diwan Awards worden georganisseerd door vzw Divers-City.

Diwan Awards zijn beschermt door copyright / auteursrechten in 164 landen – DEP63482313294459603 – all rights reserved – © DiversCity | Brussels.

Diwan Awards

stem

Ik Ben:

Mijn keuzen:

Palmarès 17

TALENTEN, WAARDEN, PERSOONLIJKHEDEN

Hier worden kort gepresenteerd, de eerste keuzes van het publiek in de elf categorieën alsook de keuze voor de prijs van de jury.

Papy Boom
VERENIGINGEN

Op 28-jarige leeftijd heeft Youssef zijn beroep als gespecialiseerd opvoeder georiënteerd op bewoners van bejaardentehuizen. “Ik wilde tonen dat men mensen van de derde leeftijd ook anders kan bekijken dan altijd maar aan de hand van de clichés van passiviteit en verveling.” Dankzij videoclips zorgt hij voor meer interesse in senioren bij media en groot publiek. Zijn vzw Papy Boom heeft een heuse “serie” gecreëerd over hun leven alsook een aantal gratis activiteiten voor de oudsten.

Soufian Hadouch
INGENIEURS & IT

Soufiane is in 2005 met onderscheiding afgestudeerd als industrieel ingenieur in telecommunicatie. Nu is hij directeur Solutions delivery bij Voo-Brutélé. Hij is daar nu 10 jaar geleden begonnen. « Ik ben dol op het stimulerende en veranderlijke van mijn beroep en het beheren van een team met 40 mensen geeft aan mijn functie een passionerende menselijke dimensie. Ik motiveer mijn teams graag om resultaten te behalen, maar nooit ten koste van de menselijkheid. »

Rachida El Garani
VROUW VAN HET JAAR

Rachida El Garani werkte jaren als bediende. De filmmicrobe was echter altijd al aanwezig. Toen Rudi Vranckx een van haar eerste documentaires zag, spoorde hij haar aan om haar dromen na te jagen. Rachida schreef zich in aan het RITCS en liet met haar afstudeerproject “Into the Darkness” meteen van zich spreken. Into the Darkness leverde haar zowel nationaal als internationaal erkenning én prijzen op. Momenteel werkt Rachida voor de VRT én is ze bezig met research voor haar langspeeldebuutfilm.

Houria Grana
MANAGEMENT

Geboeid door HR heeft Houria zich eerst kunnen vervolmaken in grote bedrijven zoals Alcatal, alvorens zelf haar eigen structuur op touw te zetten voor selectie, assessment en coaching van hoge kaderleden. Ze heeft ook het internationaal netwerk Air Global Executive opgericht dat transparantie, precisie en menselijkheid hoog in het vaandel draagt.

Houda Chahboun
ARCHITECTUUR

Houda is geboren in Tanger maar heeft haar studies in beeldende kunsten en architectuur in Brussel gedaan. Ze is laureate van verscheidene kunst- en bouwwedstrijden en heeft haar eigen bureau “CP-Architectes”. Zij zet zich in voor vele openbare projecten voor woningen en scholen, maar ook voor de vorming van haar toekomstige collega’s.

Allyens
STARTER

Computerwetenschapper Taha Riani en communicatiestrateeg Hanan Challouki richtten communicatiebureau Allyens een jaar geleden op en werken vandaag samen met bedrijven in binnen- en buitenland om hun doelen te realiseren. Allyens gaat op zoek naar raakvlakken in onze diverse en gedigitaliseerde samenleving, om op basis daarvan een antwoord te bieden op uitdagingen van de toekomst. Met hun producten, waarmee ze de samenleving op een positieve manier richting proberen geven, inspireren ze maandelijks miljoenen mensen wereldwijd. Een van de meest succesvolle projecten is het online platform Mvslim.com.

Dr Fikri Bouazza
GENEESKUNDE & GEZONDHEID

klinisch hoofdadjunct van de afdeling oncologische maag-en darmchirurgie aan het Instituut Jules Bordet. Dokter Fikri opereert alle soorten kanker van het spijsverteringsstelsel. Hij hoopt ooit de zware chirurgische ingrepen te kunnen vervangen door behandelingen met geneesmiddelen. Dankzij zijn vele reizen en ook dankzij een sterke overtuiging, pleit Dokter Fikri voor een wereld waarin men respect heeft voor elkaar, ongeacht wie.

Jaouad Achab
SPORTS

Jaouad trainde aan de topsportschool in Wilrijk en is de glorie van de Belgische taekwondo. Hij is veelvuldig Belgisch en Europees kampioen maar ook wereldkampioen. Dit geldt als een bevestiging van de talenten die hij in Marokko al vanaf zijn 6e levensjaar tentoonspreidt. Nu heeft deze jongere, die sinds 2009 een “nieuwe Belg” is, al drie talen geleerd en is hij een briljant student. Daarenboven draagt hij dan ook nog fier de driekleur van zijn adoptieland op de internationale podia.

Yassine Challouk
ADVOCATEN & MAGISTRATUUR

Na een klassieke humanioraopleiding waarin Vrouwe Justitia overal opdook, was rechten studeren een logische stap voor advocaat Yassine Challouk. In 2012 richtte Yassine zijn eigen kantoor op waar hij zich begon toe te leggen op de huis-, tuin- en keukenproblematieken van zijn cliënten die uit alle windstreken komen. In de advocatuur heb je generalisten en specialisten maar Yassine is een algemene specialist die zich, al pleitend in het Nederlands of Frans, in elke zaak vastbijt en deze tot een goed einde wil brengen.

Khalid Benhaddou
ONDERWIJS

Khalid Benhaddou begon zijn carrière als islamleerkracht. De nog steeds maar 28-jarige Benhaddou is nu imam van de Al-Fath moskee in Gent, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en moslimtheologen én werd door minister Crevits gevraagd als coördinator van het onderwijsnetwerk islamexperten. Met een team van 13 mensen werkt hij aan dossiers rond preventie en deradicalisering en geeft hij vorming en nascholing aan eerstelijnsmedewerkers in het onderwijs. Recent kwam zijn boek Is dit nu de Islam? uit waarin hij een vurig pleidooi houdt voor een ‘rationele islam’.

Sabiha El Youssfi
KUNST & CULTUUR

Sabiha is een geboeide en tevens boeiende lerares, maar ze is ook de maakster van het mooie spektakel « Dixit Algorizmi, les arabesques du savoir » die de wereld wil verzoenen met de culturele inbreng van de Arabische beschaving en doorheen de jonge acteurs een boodschap wil overdragen van wederzijdse erkenning tussen mensen, ongeacht hun afkomst. Sabiha is een geëngageerde vrouw die verdraagzaamheid wil promoten doorheen kennis.

Sportschool N’Wicha
PRIJS VAN DE JURY

Sportschool Team N’wicha werd in 2011 opgericht door profbokster Najat Hasnouni-Alaoui, ook wel gekend als Miss Nouni. De school is voor iedereen geschikt, jong of oud. Vooral bij de damestrainingen liggen de doelstellingen verschillend: aan de conditie werken, als uitlaatklep of een wedstrijdje in het boksen. Bij Team N’wicha kan dat allemaal. Najat wil Team N’wicha verder uitbreiden naar doelgroepen die het moeilijk hebben om in een gewone sportschool mee te draaien, zoals senioren of jeugd met een handicap. Daarnaast blijft ze zelf ook professioneel boksen, met als doel de Europese of Wereldtitel.

blijf in

contact

2 + 10 =